≡ MENU

Intervisie handreiking

Intervisie is een bewezen techniek om in korte tijd doelgericht met anderen een probleem aan te pakken. Er zijn drie basis-spelregels.

1. Echt luisteren

De basis is goed en echt luisteren. Stephen Covey zegt in zijn boek ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’: “Seek to understand and then to be understood.” Streef ernaar eerst de ander te begrijpen in zijn beweegredenen en afwegingen… en dan pas om zelf begrepen te worden. Covey verzucht: “De meeste mensen luisteren niet met de bedoeling om te begrijpen, maar om te antwoorden.” Op zich lijkt dat redelijk, om je advies klaar te hebben en zo de ander te helpen. Maar dan ligt de valkuil van het grapje in de reclame levensgroot op de loer: “Weet je wat jij eens zou moeten doen? Ga eens naar de Kamer van Koophandel!”

Je vult in wat de ander wel zal bedoelen en komt te snel met onzinnige antwoorden die de ander allang had kunnen bedenken en waarschijnlijk ook heeft bedacht. Je zou jezelf ten doel kunnen stellen minstens drie keer ‘waarom?’ te vragen voordat je overgaat tot een antwoord. Als je dat überhaupt al moet willen. Want je vragen zetten een heel proces op gang.

Het kan ook anders. Je kunt eigen ervaringen delen: “Ik heb eens iets vergelijkbaars meegemaakt en toen dacht ik dit en deed ik dat. Het resultaat was zus en achteraf denk ik zo…” Dan houd je het bij jezelf, open en in het midden. En zoveel krachtiger. Dan is er sprake van een uitwisseling tussen de vrager die zijn uitdaging op tafel legt en de antwoorder die zijn eigen verhaal ernaast legt. Zo rouleert het gezelschap de rollen van vrager en antwoorder, waardoor de gelijkwaardigheid wordt onderstreept.

2. Rijke vragen stellen

Vragen stellen doe je het beste met een ‘rijke vraag’. Wat is een rijke vraag? Dat is een vraag die rijk is aan informatie. Het doorlopen van enkele (zelf)hulpvragen om te komen tot je rijke vraag is al een leerervaring op zich. Daar is misschien geen antwoord voor nodig. Voorbeeld van zeven krachtige hulpvragen, die je jezelf kunt (laten) stellen:

  • Wat is het probleem?
  • Waarom is dit een probleem?
  • Wat gebeurt er als je niets doet?
  • Wat heb je al geprobeerd?
  • Wat zijn je afwegingen?
  • Wat is dan je vraag?
  • En wat wil je dat er gaat gebeuren?

En deze Rijke vraag zal de luisteraars ook helpen, omdat hij vol informatie zit. Over wat je als vrager al weet, wat je al hebt gedaan en overwogen en wat je eigenlijk wil dat er gaat gebeuren. Het is niet een platte vraag om een tip. Niet een vraag van het niveau “Wie kent er nog een goede websitebouwer?” Vragen die je echt met plezier en aandacht beluistert. Die leerzaam zijn voor de vrager en de antwoordende partij.

3. Respect

Tenslotte, je houding is het belangrijkste van alles. In de interactie tussen ondernemers moet leergierigheid en nieuwsgierigheid centraal staan: beiden moeten willen leren. Daaronder ligt gewoon respect voor de ander. We zijn allemaal heel anders in onze ervaring en overwegingen, maar zijn het allemaal waard om gehoord te worden.