≡ MENU
Rembrandt - De Staalmeesters

Spiegel je aan het MASTERY-model

Ben je een meesterondernemer?

Het woord ‘meester’ wordt tegenwoordig makkelijk gebruikt. De eerste het beste praatje van een middag wordt een ‘masterclass’ genoemd. In een gilde is dit woord voorbehouden aan het beste van het beste.  Een meesterproef was altijd nodig om meester te worden. Zo’n meesterproef is zwaar, en voorbehouden aan weinigen.

Bij het Gilde van Ondernemers gaat het om impact, om een positieve bijdrage aan onze maatschappij en de ecosystemen op onze planeet. Ben jij daarmee begaan? Ben jeop weg naar Meesterschap in ondernemen? Dan kun je gaan nadenken over je meesterproef bij het Gilde van Ondernemers. Er zijn twee delen aan je meesterproef: wie je bent en wat je doet. In die volgorde.

 

Wie je bent: betrokken

Het gaat bij onze meesterproef vooral om wie je bent als persoon, of eigenlijk wilt zijn. Meesterschap in ondernemen raakt de hele mens en zijn omgeving. Het raakt zeven aspecten, waarvan de beginletters samen het woord MASTERY (Meesterschap) vormen. Het zijn zeven vragen die je jezelf kunt stellen waarmee je in de spiegel kijkt, en een lakmoesproef:

M – Means

Vraag: waaraan besteed je je winst?

Lakmoesproef: De meesterondernemer investeert zijn winst bij voorkeur weer in de zaak. Hij waakt ervoor in de meer-meer-meerval te trappen.

A – Authentic

Vraag: wie ben je echt?

Lakmoesproef: De meesterondernemer heeft zijn eigen stijl en werkwijze en durft daar ook in crisistijden aan vast te houden.

S – Sharing

Vraag: welke kennis wil je delen?

Lamoesproef: De meesterondernemer heeft luisteraars en volgers en is baas over zijn agenda. Zijn oren zijn minstens even groot als zijn mond.

T – Tranformational

Vraag: wat voor moois wil je (nog) maken?

Lakmoesproef: De meesterondernemer vindt begrippen als duurzaamheid, rentmeesterschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid een doodgewoon en integraal onderdeel van zijn bedrijf.

E – Enthusiastic

Vraag: wat wil je recht zetten?

Lakmoesproef: De meesterondernemer is niet bang voor zijn innerlijke kracht, boosheid, spiritualiteit en heeft mondige tegenstanders.

R – Relational

Vraag: hoe versterk je je relaties?

Lakmoesproef: De meesterondernemer kent en erkent de kracht, rol en onmisbaarheid van de mensen om hem heen: zijn partner en werknemers. Hij prijst hen publiekelijk en oprecht.

Y – Yearning

Vraag: wat wil je nog beleven?Lakmoesproef: De meesterondernemer is nieuwsgierig, reist, heeft vreemde interesses, experimenteert met hobby’s, heeft aparte vrienden, leest en bekijkt biografieën van andere ondernemers en niet-ondernemers.

Wat je doet: impact maken

Voor een meesterproef moet de ondernemer natuurlijk een aantal vaardigheden laten zien. Deze meesterwerken bewijzen de kundigheid van de ondernemer. Bijvoorbeeld in bijzondere producten of diensten die een zekere unieke status hebben. Die de onderneming echt anders maken dan andere ondernemingen. Dat kan zijn in het doel, de markt, het businessmodel of in de uitvoering. In het kort: je bewijst dat je buiten de gebaande paden kan ondernemen en wordt daarvoor herkend en erkend met bijvoorbeeld nominaties en/of prijzen.

De lakmoesproef: Je bent klaar voor je meesterproef als je bedrijf en projecten meerdere keren positief de landelijke pers hebben gehaald. Door een grote prijs te behalen bijvoorbeeld. Heb je dat?

Blijven groeien

Bovenstaand model is beschreven in het boek ‘Meesterschap in ondernemen – Een gilde voor groei‘ en voorzien van voorbeelden en een basische en een zure lakmoesproef.

Er is en blijft bij iedereen altijd een keus en ruimte voor groei. De zeven aspecten zijn dan ook niet bedoeld als eindpunt van een afvalrace, maar als inspirerend beginpunt, waarin de nu nog zwakkere plekken zichtbaar worden.