≡ MENU

Gilde van Ondernemers gaat voor kwaliteit

Groeien doe je in het Gilde van Ondernemers: de beweging voor en door ondernemers die weten dat zij de comfortzone van de onderneming zijn. Hoe houden we de kwaliteit van onze ontmoetingen en uitwisselingen hoog? We organiseren namelijk uitwisselingen waarbij we ‘leerlingen’, ‘gezellen’ en ‘meesters’ met elkaar in contact te brengen in een mix van ervaring, zonder dat er een hiërarchie is en waarbij een win-win is. Essentieel daarbij is een gemeenschappelijke basis te hebben, die bestaat uit:

 • ondernemerservaring en
 • eisen aan je houding, je manier van communiceren en je ondernemerschap.

Minimumeisen ondernemerschap

Om gelijkheid van uitgangspunt voor de uitwisseling te hebben, moet iedere deelnemer in het Gilde van Ondernemers:

 • Geregistreerd zijn in Nederland (of België) bij de KvK en de Belastingdienst;
 • Directeur en aandeelhouder zijn van een onderneming;
 • Eigenmachtig (aandelen in) de onderneming kunnen verkopen of overdragen en dat (op termijn) ook willen;
 • Niet (meer) ergens in loondienst zijn.

Als je hier nog niet aan voldoet, neem dan even contact op. Er zijn misschien opties.

Maar hoe je komt is minstens zo belangrijk en is samengevat in de Groeicode.

Groeicode

De Groeicode gaat over je houding, je manier van communiceren en je ondernemerschap en bestaat uit vijf punten:

 • Je hebt interesse om te leren en de bereidheid om echt te luisteren en te delen uit je ervaringen, positieve én negatieve;
 • Je belooft geheimhouding en vertrouwelijkheid binnen het Gilde en geeft aan wanneer je belangen hebt bij een vraag en onthoudt je dan van deelname;
 • Je erkent dat je zelf een ‘bottleneck’ bent van het succes van je bedrijf en bent bereid je comfortzone op te (laten) rekken door uitdagingen;
 • Je wilt een bedrijf dat meer is dan een schil om jezelf te verkopen en bent bereid om van werken ‘in’ je bedrijf naar werken ‘aan’ je bedrijf te gaan;
 • Je snapt dat je binnen het Gilde geen zaken met elkaar moet willen doen en houdt het ‘a pitch free zone’ – geen stoere verhalen.

Als je voldoet of wilt voldoen aan bovenstaande kwaliteiten van de Groeicode kun je deelnemen aan de Gildedag.