≡ MENU
×

Deel deze pagina

Breng je dominantie in balans
#GUILDS

Breng je dominantie in balans
#GUILDS

Dominant gedrag: we hebben er allemaal een beeld bij. Letterlijk betekent dominantie ‘overheersing’. Daar zitten voor een ondernemer twee kanten aan… zoals aan elke medaille. De kunst is om je dominantie in balans te houden. Dat is wat gezond ondernemerschap vraagt.

Kracht

Dominantie is een vorm van wilskracht en dus helemaal niet verkeerd. Goed zelfs. Het is een-op-een gekoppeld aan leiderschap. Het is een kracht die mensen in beweging zet, richting geeft en moeilijke knopen doorhakt. Daadkracht, durf: essentieel voor een ondernemer. Als je te weinig dominante karaktertrekken en gedragsstijl hebt zul je als ondernemer dus wat steviger, duidelijker en misschien minder ‘vriendelijk’ moet worden richting je omgeving en je personeel. Ze zullen je dankbaar zijn.

Winnen

Té dominant bestaat zeker ook. In de persiflage: veel praten en hard lachen, weinig oor en weinig geduld. Drammen, doordraven: té dominant gedrag is de top van de ijsberg van iemand die onder de waterlijn ergens bang voor is. Dat is een paradox – een schijnbare tegenstelling. Bang voor onderwerping, nooit onder willen liggen, altijd moeten winnen. Vechtend en dominerend zorgt hij ervoor dat de ander geen kans krijgt, geen kans om verbaal een punt te scoren. Omdat winst van de ander in zijn ogen gelijk staat aan zijn verlies: “er kan er maar één winnen”. En dat is echt een mythe.

Kwetsbaarheid moet

Té dominante ondernemers hebben waarschijnlijk moeite met kwetsbaarheid. En laat nu net kwetsbaarheid een essentiële voorwaarde zijn voor groei! Waarom? Alleen als je kunt toegeven dat je iets nog niet optimaal kunt, kun je gaan leren. Dan kun je anderen aan het woord laten, echt gaan luisteren. Deze ondernemers doen zichzelf tekort door zich op de apenrots op de borst te kloppen. Als iemand anders een idee heeft, weet hij te melden: “Dat had ik zelf ook al bedacht!” of “Dat doe ik al!” Let wel, het is prima om trots te zijn op jezelf, maar pas op voor de keerzijde als je te trots wordt. Je creëert afstand en snijdt jezelf af van groei.

De test

Wil je jezelf testen op een open leerhouding en onkwetsbaarheid? Op de apenrotshouding? Let dan nu op het gevoel in je buik en in je hoofd, terwijl ik je deze vraag stel:

– Wie bewonder je?

– Met wie zou je wel eens een dagdeel willen optrekken en alleen maar vragen stellen en luisteren?

Té dominante ondernemers steigeren bij deze vragen is mijn ervaring. De antwoorden die als uitvlucht worden gekozen luiden: “Ik bewonder alleen mezelf” of “Ik bewonder iedereen,” of “Daar ben ik te druk voor.” Typisch onkwetsbare antwoorden die tot geen enkel leren leiden.

Doen

Laat de mate van je dominante gedrag, zowel je gevoelde als je getoonde gedrag, eens goed in kaart brengen met een professioneel gedragsprofiel. Bijvoorbeeld met de ‘Spiegel voor ondernemers’.